Információk

Fenntartói közlemény a 2018/19-es nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodában az óvodai beiratkozás a 2018/2019-es nevelési évre a következő napon történik:

április 23-a, (hétfő): 8-16 óráig, április 24-e, (kedd): 8-16 óráig.

Helye: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda, 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozat.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2018. május 22-ig értesíti a szülőt. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (Csólyospálos Önkormányzat Jegyzőjének) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

  • Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

  • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szülő az óvodai nevelésre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. A beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Az óvoda felvételi körzete: Csólyospálos Község közigazgatási területe.

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosak vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Csólyospálos Község Jegyzője


Farsang a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodában

Izgalommal készültünk idén is a farsangra.  2018. február 9-én elérkezett a nagy nap, mikor végre jelmezbe bújhattak a gyerekek. Megtelt az ovi kedves mesebeli kis állatokkal, szuperhősökkel, hercegekkel, hercegnőkkel, boszorkányokkal.

Ezt a napot két hét örömteli készülődés előzte meg. Január 29-től február 9-ig farsangi projekt zajlott intézményünkben. Ez idő alatt a gyerekek megismerhették a farsangi időszakhoz kapcsolódó néphagyományokat. A farsangi készülődést Szűcs László bűvész úr fergeteges produkciója színesítette, aki évek óta ellátogat hozzánk a gyerekek nagy örömére. Varázsolt nekünk csodaszép galambokat, kendőből esernyőt és még sok – sok mutatvánnyal ejtette ámulatba a gyerekeket, akik hatalmas tapssal köszönték meg az előadást.

A legkisebb ovisok – a süni csoportosok – a mackó témával foglalkoztak 2 héten át. Megismerhették a téli álmot alvó állatokat, de kiemelten a medvével foglalkoztak részletesen. Megtudták hol él, mivel táplálkozik, gyönyörű képeken csodálhatták meg a különböző medvefajtákat. Játszottak, énekeltek, mondókáztak, tornáztak a macikkal. Tasak bábot készítettek, verset és mackós meséket ágyaztak be az óvó nénik a mindennapi tevékenységekbe. Az időjósló napon kíváncsian figyelték a híradást, hogy vajon kibújik-e a medve a barlangjából, vagy sem, meglátja-e az árnyékát, vagy nem. Az utolsó héten a ”Medvetáncoltató” című műsorukkal lepték meg a nagycsoportosokat, melyre hetekig lelkesen készülődtek. A műsort közös tánc és csemegézés (mézes sütemény és csipkebogyós-mézes teázás) követte.

A nagyobbak, a nyuszi csoportos ovisok is sok vidám, humoros tevékenységekben vehettek részt. Minden egyes nap örömteli hangulatban telt, izgatottan tanulták a kis jelmezverseiket. A türelmesen elkészített színes artista bohócok vidáman mosolyogtak le ránk a csoportszobában. Megismerkedtek a busójárással is, majd egy kisfilmet is láthattak a busók öltözékéről, felvonulásukról. A kiszézés hagyományát is felelevenítették. Elkészült a csoport kisze bábja, amelyre minden olyan rossz – buta dolog is felírásra került, amit a téllel együtt elűzünk. Télűző mondókákat, rigmusokat tanultak és csörgőt készítettek, hogy nagy zajjal – ricsajjal még hatásosabb legyen a télűzés. A nyuszi csoportosok egy fergeteges cirkuszi előadással is készültek. Mindenki lázasan gyakorolta a produkcióját.

A záró programot már a kicsik és a nagyok is egyaránt nagyon várták. A csoportszobákat lufikkal, színes szalagokkal, öltöztettük fel. A süni csoportosok Medvetáncoltató műsora a vendégek arcára is mosolyt csalt. A nyuszi csoportosok pedig a cirkuszi előadással kápráztatták el a közönséget. Kitörő lelkesedéssel fogadták az óvónők és a szülők meseprodukcióját: A Kacor király című mesejátékot, melyre hosszú heteken át készültek. Táncoltunk, mulattunk, és végül hagyományunkhoz híven, az udvaron felállított tüzet körül állva elégettük a Kiszebábot. A téltemetést az óvodások hideget elűző mondókái és zajt keltő csörgői is segítették. A gyerekeknek külön öröm volt, hogy az anyukájuk, az apukájuk, a nagymamájuk, és a kistestvérük is velük ünnepelhetett ezen a napon.

Reméljük és bízunk benne, hogy sok vidám ötlettel, nekik tetsző változatos, újszerű programokkal tettük élményekben gazdaggá ezt az időszakot. Óvodásaink nagyon aktívak, kíváncsiak, lelkesek voltak. Idézve egy kis ovis észrevételét: ”Az a baj, hogy farsang egy évben csak egyszer van.” Ezzel a kedves kis mondattal is nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy ezeket a vidám heteket még sokáig emlegetik.

Végezetül ezúton szeretnénk megköszönni a szülők együttműködő segítségét!

Az óvoda nevelőközössége nevében Varró Hajnalka óvónő

 


Jótékonysági Mikulás bál

Vannak kivételes célok, melyek megvalósulását érdemes támogatni. 2017. december 9-én, a Közösségi Házban megrendezett jótékonysági Mikulás bál is ezt szolgálta.

Mikor 4 évvel ezelőtt Túri István és felesége elindította a Mikulás báli rendezvény szervezését, talán még ők sem gondolták, hogy ilyen népszerűvé sikerül tenni. A recept most is bevált. Mozgósíts sok jóérzésű embert egy közös cél érdekében, varázsolj gyönyörűen feldíszített asztalokat, ízletes vacsorát, gondoskodj egy igazán bulis hangulatot teremtő zenekarról, és nem utolsó sorban egy színvonalas műsorról is. A közös cél megvolt, és nagyon sok ember megmozdult annak érdekében, hogy a bál bevételéből szépíteni tudjuk az óvodás gyerekek közvetlen környezetét.

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda összes dolgozója és minden óvodánkba járó gyermek szülője hozzájárult a sikeres bál megrendezéséhez. Rengeteg tombolatárgy és felajánlás érkezett, valamint példásan sok szülő munkájával is segítette a bál előkészületeit. Nagycsoportos óvodásaink és az őket felkészítő óvó nénik színvonalas műsorral lepték meg a közönséget. A műsor végére igazi báli hangulatot sikerült teremteni. Az ízletes vacsora elfogyasztása után kezdődött az igazi mulatozás, melyről a Gera fivérek gondoskodtak. Fáradhatatlanul, egészen másnap reggel hét óráig húzták a talpalávalót.

Reméljük, a jövőben is érdemes lesz jótékonysági Mikulás bált szervezni!

A 2017-es bál bevétele mindenesetre erről tanúskodik, hiszen a belépők, a tombola tárgy felajánlások, a támogató jegyek, valamint a sok-sok jószívű adakozónak és segítőnek köszönhetően, 396.000 forinttal gazdagodott az óvoda. A befolyt összeget idén is olyan minőségi eszközök vásárlására fordítjuk, melyek az ovisok mindennapjait varázsolja szebbé, izgalmasabbá.

Jótékonysági Mikulás bál

Jó érzés, hogy sokan gondolták úgy, hogy érdemes támogatni az ovis gyerekek második otthonának szépítését, fejlesztését.

Ezúttal is nagy tisztelettel köszönjük!

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda nevelőközössége

Támogatóink listája:

Túri István és Túri Istvánné, az óvoda minden dolgozója és szülője, Andi Virágai Kiskunmajsa, Anita Divat, CBA, Gera Fivérek Trió, Green Chalks Kiskunmajsa, Halácsi Boltok Kft., ifj. Balázs József, Kapásné Maróti Ildikó, Kata Varrodája Kiskunmajsa, Kert Bistro, Kispálosi Sajtműhely, Kocsis-Péter Csaba, Kocsis-Péter Lotti, Kovács Tiborné, Lélek Natur Kozmetikum, Maróti Ferenc, Mini Pizzéria Kiskunmajsa, Napsugár Szolárium Stúdió Kiskunmajsa, Pap Jani festékboltja, PERGÁCS Bt., Quail Fürjes Birodalom, Rajcziné Kurucsai Ágnes, Süli Krisztián, Szőnyiné Balog Irén, Tiger’s Cafe & Grill, Túri Zsolt, Varázs Kuckó.


Megszépült a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda

2016. szeptember 1-én egy gyönyörűen megújult, modern óvoda nyitotta meg kapuit a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodába járó gyermekek előtt.

ovoda_felujitasEgy nagyon régi vágyunk valósult meg, hiszen már régóta álmodoztunk egy új óvodáról, egy jobb és „minőségibb” környezetről. A kötelező három éves óvodáztatással világossá vált számunkra, hogy a zsúfoltság ellen tennünk kell valamit. 2013 tavaszán jeleztük először a fenntartónk felé, hogy az ide járó gyermekek száma meghaladja a törvény által előírt maximális létszámot, és súlyos gondokkal küzdünk. Már a következő évben cselekedett a Képviselő testület, új épületre pályázva, de az akkori próbálkozás sajnos nem sikerült. 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt óvodai férőhely bővítéses pályázat beadványa eredményesnek bizonyult. 11 794 804. Ft támogatást nyert az önkormányzat. Ez év nyarán egy nagyon hasznos, de mindent felforgató felújítás következett és egy igazán dolgos nyár áll mögöttünk. A tervezésnek és a kivitelezésnek köszönhetően egy 25 gyermek befogadására alkalmas, 60 m2 – es tágas, világos csoportszoba, egy 28 m2– es gyermeköltöző és egy 18 m2– es gyermek mosdó került kialakításra. Akadálymentesített a bejárat, amely fölé esővédő terasz is került. A pályázat eszközbeszerzésre is adott lehetőséget (több mint egymillió Ft értékben), melyből a kibővített csoportszoba teljes berendezése megújult.

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerének és tárgyi környezetének biztosítania kell az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit, egészséges környezetet, a gyermekek életkorának megfelelő óvodai életritmust. Olyan óvodai környezetet kell kialakítani, ahol nincs helye a folyamatos sorban állásnak, a folytonos várakozástatásnak, a zsúfolt csoportszobáknak, hiszen egy ilyen közegben ingerültek, nyugtalanok, türelmetlenek lesznek a gyermekek. Hiszem, hogy ebben a megszépült óvodában, talán a környezettől is megújult pedagógiai alapokon, de a régi, oly sokat próbált szeretetteli neveléssel éljük majd napjainkat.

Nagy tisztelettel és köszönettel tartozunk mindazoknak, akiknek része volt ennek az új óvodának a létrejöttében, amely a gyermekek, a szülők és az óvodában dolgozók életében is hatalmas, minőségi változást hozott.

 Varga Lászlóné
óvodavezető

 


Az intézményi étkeztetésben résztvevő gyermekek szüleinek

NYILATKOZAT
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
Nyilatkozat letöltése .pdf formátumban
Nyilatkozat letöltése .doc formátumban

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének elengedhetetlen feltétele.

2014. szeptemberétől bevezetésre került a közétkeztetési előírásokról szóló EMMI rendelet, amelynek betartásához kérem az alábbiak figyelembe vételét, és az étkezési igények jelentésénél az időpontok pontos betartását, mert utólagos módosításra nincs lehetőség.

Étkezés igényének kijelentése (hiányzás, vagy betegség miatt), valamint étkezés igénylésének visszajelentése mindig megelőző nap 11 óráig lehetséges Papdiné Sisák Margit élelmezésvezetőnél a 06/30 285-3580 telefonszámon.

Csak az élelmezésvezetőnél jelentett gyermeket tudjuk ki-és visszajelenteni az étkezésbe!

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék!

1 napos hiányzást is kérünk jelenteni, ha az étkezésre nem tartanak igényt, mert be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díjat ki kell fizetni.

Szeptember hónap térítési díját utólag kell rendezni, tehát a szeptember havi térítési díjat október 10-e körül kell fizetni.

Bruttó térítési díjak összegei:

  • Teljes térítési díj: 370 Ft/nap/gyermek

Amennyiben bármiféle kedvezményre jogosult a térítési díj összegéből, a kedvezményről szóló határozat fénymásolatát az élelmezésvezetőnek leadni szíveskedjen.

Amennyiben erről nincs leadva fénymásolat, úgy a teljes összeget kell, hogy számoljuk.

Papdiné Sisák Margit
élelmezésvezető