Információk

Fenntartói közlemény a 2016/17-es nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodában az óvodai beiratkozás 2017/2018-as nevelési évre a következő napon történik:

2017. április 24-e, (hétfő): 8-16 óráig,

április 25-e, (kedd): 8-16 óráig.

Helye: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda, 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozat.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2017. május 22-ig értesíti a szülőt.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (Csólyospálos Önkormányzat Jegyzőjének) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

  • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2017. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

  • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szülő az óvodai nevelésre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. A beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Az óvoda felvételi körzete: Csólyospálos Község közigazgatási területe.

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.

A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosak vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Csólyospálos Község Jegyzője


Közlekedési nap a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodában

Egy gyönyörű, napsütéses tavaszi napra esett 2017. február 27-e. Ezen a napon, már második alkalommal került megrendezésre óvodánkban a Közlekedési nap. Intézményünkben minden évben kiemelt téma a helyes közlekedésre való nevelés. A Közlekedési témahetek nagyon jó lehetőséget adnak az óvó néniknek arra, hogy a gyermekek életkorának megfelelő módon ismertessék, illetve sajátíttassák el a közlekedési ismereteket. Az apróságok játékos formában ismerkedhettek meg a szárazföldi, a vízi és a légi közlekedési eszközökkel, és ehhez a mesék, versek, mondókák valamint a barkácsolási tevékenység anyagai is illeszkedtek.

A délelőtti program lebonyolításához az idén is nagy segítséget kaptunk a Kiskunmajsai rendőrőrstől, Dudás Zsolt körzeti megbízottól, valamint Ördög József polgárőrtől. Az óvodások izgatottan próbálták ki az általuk hozott elektromos kisautót, kvadokat, és a kismotorokat. Majd az intézmény udvarán kialakított közlekedési pályán a KRESZ táblák, és a járdára felfestett útjelzők szabályait betartva rollerezhettek és biciklizhettek saját kis járműveikkel. Óvodánk pedagógusai nagyon fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél kisebb korban ismerkedjenek meg a közlekedés fő szabályaival, és a KRESZ-táblákkal. Tudniuk kell, hogy közlekedés közben szabályokat kell betartani, amelyek lehetnek láthatóak, mint például a táblák, de meg kell tanulniuk azt is, hogy egy nagyobb település gyalogos átkelőhelyén hogyan kell helyesen átmenni. Reméljük, hogy ha gyermekeink ezeket az ismereteket minél korábban elsajátítják, szabálykövetően közlekednek, s így kevesebb baleset éri majd őket.

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda nevelőközössége

 


Csólyospálosi ovis farsang 2017- A brémai muzsikusok

" Bál, bál, maszkabál, minden jelmez készen áll…"

Itt a farsang, a mulatozás ideje. Február 10-én a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda a jelmezekbe öltözött gyermekek felszabadult, vidám zsivajától volt hangos. Ezen a napon volt a mi farsangi mulatságunk.
Már a megelőző két hét mindennapjait is áthatotta a farsangra készülődés láza.
Az intézménybe lépőket kedves macik látványa fogadta, hiszen az idén is megrendezésre került a macikiállítás. A gyerekek nagy figyelemmel kísérték, hogyan gyűlik az egyre több és különlegesebb kismackó az óvoda öltözőjében.
A süni csoportban – ahová a legkisebbek járnak- két hétre egy barlangba költöztek be a gyerekek otthonról hozott macijai, akik tevékenyen részt vállaltak a napi feladatokból: együtt tornáztak, énekeltek, verseltek, mesét hallgattak, aludtak a kis gazdájukkal.
A különféle medvékről, azok életmódjáról is sok ismeretet szerezhettek. Gyertyaszentelő napján, nagy izgalommal figyeltük a híradást, hogy kibújik- e medve vagy sem, közeledik e már a tavasz vagy még várat magára.
Maci-bulit is rendeztünk, ahova meghívtuk a nyuszi csoportosokat. A kicsik műsorral kedveskedtek, majd a közös táncos mulatság után megkínáltuk macis sütivel és málnaszörppel a vendégeket.
A nyuszi csoportosok- ahová a nagyobbak járnak- sem tétlenkedtek, vidám, bohókás tevékenységekben vehettek részt a farsangot megelőző két hétben. A tevékenységeiknek – versek, mesék, mozgásos játékok stb.- kiemelt témája a bohóc volt.
A télűzés szokási közül megismerhették a kiszézést, és a busójárást.  Kisfilmekről, képekről megismerhették a busók különleges, olykor rémisztő öltözékét. Ezután ők is elkészítették a saját ijesztő busóálarcukat.
Télűző rigmusokat, mondókákat tanultak. Készítettek kiszebábokat, és hogy a télűzés még hatásosabb legyen, zajkeltő csörgőket is.
Elérkezett a várva várt farsangi mulatság napja.  Az ovi apraja és nagyja izgatottan várta ezt a napot, hiszen belebújhattak a heteken át tervezett, jelmezekbe. Érkeztek is sorban a hercegkisasszonyok, kalózok, tündérek, tűzoltók, és a mesebeli állatok. Kíváncsian és érdeklődve lesték egymás jelmezét.
Tízóraira finom „mókás szendvicseket” készítettek az anyukák, amit jó étvággyal fogyasztottak el a gyerekek.
Majd következett a jelmezes felvonulás. Mindenki egyesével megmutathatta a jelmezét, a nagyok bemutatkozó verset is mondtak hozzá.
Mind a két csoport egy kis műsorral is készült, amiben a télhez, farsangi ünnepkőrhöz kapcsolódó mondókák, énekek, versek, táncok szerepeltek.
A szülőket is a tánc parkettra csalogatták a gyerekek egy kis közös mulatozásra.
Az óvó nénik és néhány vállalkozó kedvű szülő lelkesen készült már hetek óta egy meglepetés produkcióval.   A „Brémai muzsikusok” című mese előadást a gyerekek nagy örömmel és tetszéssel fogadták.
A nap zárásaként „máglyára” kerültek a kiszebábok. Hogy biztosan ráijesszünk a télre az ovi apraja-nagyja a lehető legnagyobb hangerővel, csörgő hangszer kísérettel télűző rigmusokat, mondókákat skandált.
Ezen a napon külön örömmel töltötte el a gyerekeket, hogy szüleik, nagymamájuk és a testvérük is velük ünnepelhetett.
Ez a két hét vidáman, élményekben gazdagon, tevékenyen telt. Reméljük minden gyermekben maradandó élményt hagyott.
Az óvoda nevelőközössége nevében hálásan köszönöm a sok-sok szülői segítséget, amit a farsang megszervezéséhez kaptunk.
Most már csak abban bízunk, hogy hamarosan meghalljuk a cinegék tavaszt köszöntő énekét: Nyitnikék!

                                                        Nyergesné Fodor Márta
                                                             óvónő


Megszépült a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda

2016. szeptember 1-én egy gyönyörűen megújult, modern óvoda nyitotta meg kapuit a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodába járó gyermekek előtt.

ovoda_felujitasEgy nagyon régi vágyunk valósult meg, hiszen már régóta álmodoztunk egy új óvodáról, egy jobb és „minőségibb” környezetről. A kötelező három éves óvodáztatással világossá vált számunkra, hogy a zsúfoltság ellen tennünk kell valamit. 2013 tavaszán jeleztük először a fenntartónk felé, hogy az ide járó gyermekek száma meghaladja a törvény által előírt maximális létszámot, és súlyos gondokkal küzdünk. Már a következő évben cselekedett a Képviselő testület, új épületre pályázva, de az akkori próbálkozás sajnos nem sikerült. 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt óvodai férőhely bővítéses pályázat beadványa eredményesnek bizonyult. 11 794 804. Ft támogatást nyert az önkormányzat. Ez év nyarán egy nagyon hasznos, de mindent felforgató felújítás következett és egy igazán dolgos nyár áll mögöttünk. A tervezésnek és a kivitelezésnek köszönhetően egy 25 gyermek befogadására alkalmas, 60 m2 – es tágas, világos csoportszoba, egy 28 m2– es gyermeköltöző és egy 18 m2– es gyermek mosdó került kialakításra. Akadálymentesített a bejárat, amely fölé esővédő terasz is került. A pályázat eszközbeszerzésre is adott lehetőséget (több mint egymillió Ft értékben), melyből a kibővített csoportszoba teljes berendezése megújult.

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerének és tárgyi környezetének biztosítania kell az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit, egészséges környezetet, a gyermekek életkorának megfelelő óvodai életritmust. Olyan óvodai környezetet kell kialakítani, ahol nincs helye a folyamatos sorban állásnak, a folytonos várakozástatásnak, a zsúfolt csoportszobáknak, hiszen egy ilyen közegben ingerültek, nyugtalanok, türelmetlenek lesznek a gyermekek. Hiszem, hogy ebben a megszépült óvodában, talán a környezettől is megújult pedagógiai alapokon, de a régi, oly sokat próbált szeretetteli neveléssel éljük majd napjainkat.

Nagy tisztelettel és köszönettel tartozunk mindazoknak, akiknek része volt ennek az új óvodának a létrejöttében, amely a gyermekek, a szülők és az óvodában dolgozók életében is hatalmas, minőségi változást hozott.

                                                                      Varga Lászlóné
                                                                       óvodavezető

 


Az intézményi étkeztetésben résztvevő gyermekek szüleinek

NYILATKOZAT
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

Nyilatkozat letöltése .pdf formátumban

Nyilatkozat letöltése .doc formátumban

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének elengedhetetlen feltétele.

2014. szeptemberétől bevezetésre került a közétkeztetési előírásokról szóló EMMI rendelet, amelynek betartásához kérem az alábbiak figyelembe vételét, és az étkezési igények jelentésénél az időpontok pontos betartását, mert utólagos módosításra nincs lehetőség.

Étkezés igényének kijelentése (hiányzás, vagy betegség miatt), valamint étkezés igénylésének visszajelentése mindig megelőző nap 11 óráig lehetséges Papdiné Sisák Margit élelmezésvezetőnél a 06/30 285-3580 telefonszámon.

Csak az élelmezésvezetőnél jelentett gyermeket tudjuk ki-és visszajelenteni az étkezésbe!

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék!

1 napos hiányzást is kérünk jelenteni, ha az étkezésre nem tartanak igényt, mert be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díjat ki kell fizetni.

Szeptember hónap térítési díját utólag kell rendezni, tehát a szeptember havi térítési díjat október 10-e körül kell fizetni.

Bruttó térítési díjak összegei:

  • Teljes térítési díj: 368 Ft/nap/gyermek

Amennyiben bármiféle kedvezményre jogosult a térítési díj összegéből, a kedvezményről szóló határozat fénymásolatát az élelmezésvezetőnek leadni szíveskedjen.

Amennyiben erről nincs leadva fénymásolat, úgy a teljes összeget kell, hogy számoljuk.

                                                                                       Papdiné Sisák Margit
                                                                                        élelmezésvezető