Bemutatkozás

50 éves a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud:
Játékot, zenét, örömet.
De, hogy mit fogad el, azt bízzuk rá.
Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”

/Kodály Zoltán/


50 évvel ezelőtt, 1969. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit Csólyospáloson az óvoda.

A csólyospálosi óvoda története nem rendelkezik olyan nagy múlttal, mint a helyi általános iskola. Az óvoda megalapítása 1969-ben történt, így az intézmény több mint 10 évvel fiatalabb az iskolánál.

Miután a környező településeken szinte mindenütt üzemelt már óvoda és a növekvő gyereklétszám is igényelte, a Csólyospálosi Általános iskola akkori iskolaigazgatója, Végh Ferenc alapította meg a község első gyermekintézményét. Az óvoda közös igazgatású intézményként működött az iskolával és ez egészen 2008. július 30-ig így is maradt.

A szülők kezdetben az iskolára előkészítő szerepe miatt íratták be gyermekeiket ide, de miután egyre több szülő talált munkahelyet helyben illetve a környező településeken, már nem csak a nagycsoportosok részére igényeltek óvodai ellátást, hanem a kisebb gyermekek számára is. 1969-ben tehát, 28 fővel indult egy vegyes életkorú csoport.

Az óvoda első épülete a község főutcáján lévő „Bense-ház” volt, amelyben már 1956-tól iskolai oktatás folyt. Az akkori óvoda épülete 1 osztályteremből kialakított csoportszobából, 1 öltözőből és egy mosdóhelyiségből állt. Mivel az óvoda csak 13 óráig tartott nyitva, (tízórait vittek maguknak, ebédet nem kaptak a gyerekek) elegendő volt egy óvónő és egy dajka felügyelete. Az épületben 2 szolgálati lakás is helyet kapott. Kapás Ferencné Ilonka néni, az óvoda első óvó nénije is ezeknek a lakásoknak az egyikében lakott. Mellette az első dajka Kapás Mária volt, aki nem sokkal ezután elvégezte a felsőfokú óvónőképzőt.

Az akkori óvoda komfortosságát egy széntüzeléses kályha jelentette, a meleg vizet pedig egy fatüzeléses bojler szolgáltatta, csak a későbbi években lett olajkályha.

1974-ben nagy változás történt. Az óvoda és a TSZ iroda helyet cserélt, a cserének csak az volt a hátránya, hogy –bár a telek nagyobb volt-; az épület nem közösségi célra épült.

Az 1975/76-os tanévtől lehetőség nyílt 2 óvodai csoport indítására, valamint egy szolgálati lakás is kialakításra került az épületben. Az udvar hátsó részében egy 100 személyes konyha is helyet kapott. Ez már nemcsak az óvodások, hanem az iskolások étkeztetését is felvállalta, valamint munkalehetőséget is teremtett a községben.

Az addigi félnapos óvodát felváltotta a napközi otthonos ellátás, napi 10 órás nyitva tartással. Még ebben az évben elkészült a babaház, a pancsoló, a homokozó melyek kialakításából a község fiataljai is kivették a részüket.

1975 és 1980 között a kömpöci gyerekek is a csólyospálosi óvodába jártak, mivel az Ő intézményük csak 1980-ban készült el.

Az óvoda szakmai munkája 1971-től „Az óvodai nevelés programja” című alapdokumentum iránymutatása szerint folyt, mely két évtizeden keresztül meghatározta az óvodai nevelés tartalmát. Az ebben felsorolt tartalmi szabályozók alapján kellett az ország minden pontján az óvónőknek nevelniük a kisgyermekeket. 1989-ben megjelent az 1971. évi dokumentum továbbfejlesztett változata. Ebben az időszakban folyamatosan két csoportban, négy óvónő és két dajka néni végezte az óvodai nevelő munkát, 1997 nyaráig nagyobb beruházás nem történt.

1997-ben látványos fejlődés következett be. Az akkori polgármester –Csányi Mihály- az óvónők javaslatára támogatta a szomszédos szolgálati lakás, nevelési célra történő hasznosítását. A két szoba egybenyitásával egy tágas tornaszobát alakítottak ki, amely logopédiai foglalkoztató és fejlesztő helyiség is egyben, valamint a pedagógusok rendelkezésére áll még egy nevelői szoba, és egy felnőtt mosdó is. Így már a törvény által előírt óvodai helyiségekkel rendelkeztünk. 2009-ben elkészült az uniós elvárásoknak megfelelő, minden igényt kielégítő, európai színvonalú óvodai játszótér, melyet az önkormányzat, egy nagylelkű adományozó Dr. Beat Dubs úr támogatásával tudott megvalósítani. A felújítás már időszerű volt, mert az elavult játszóterek megszüntetésére 2008 végéig adott határidőt az EU.

A 2008-as közoktatási törvény változása világossá tette a helyi önkormányzat számára, hogy csak intézményfenntartói társulásban tudja helyben megtartani intézményeit. Ezért 2008.08.01. és 2012.12.31. között társulásban működött az óvoda a Zsombói Általános Iskolával, Óvodával majd az Üllés és Forráskút Községek Iskoláival és Óvodáival. A konyha fenntartása továbbra is a helyi önkormányzat feladata maradt.

Hatalmas szakmai változás is történt ebben az időszakban. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag, amely nekünk, pedagógusoknak is új lehetőségeket kínált a szemléletformálásra, a pedagógiai megújulásra, az attitűdváltásra. A pályázat hatására addigi szakmai arculatunk gyökeresen megváltozott, előtérbe került a környezettudatos magatartás kialakítására és az egészséges életmód iránti igény megalapozására való törekvés. Elsődleges feladatunk lett a gyermekek természet – és környezet szeretetére és védelmére való nevelés, a testi-lelki egészségnevelés, az ember és a természet megbonthatatlan egységét célzó környezetvédelem.

Mind ezek hatására az országban az elsők között dolgoztuk át pedagógiai programunkat oly módon, hogy a környezetre figyelő, egészséget óvó magatartás megalapozása és fejlesztése az egész nevelési év folyamán megvalósuljon. Ezeket a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe vevő programok szervezésével segítjük elő, az évszakokhoz, és a jeles zöld napokhoz igazítva pl. Takarítási témahetek, Állatok világnapja témahetek, Egészséghetek, Gyümölcshetek, Fogápolás hetek, Víz napja témahetek, Föld napja témahetek, Madarak és fák napja témahetei.

A társulások felbomlása után 2013.január 1-én újra a Csólyospálosi Községi Önkormányzat fenntartása alá kerülő, de önálló óvoda lettünk, Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda néven. Intézményünk a mai napig 50 gyermek befogadására alkalmas, 2 csoportos óvoda. A fenntartó Önkormányzat jóvoltából 2015. áprilisától egy 30 m2-es udvari fedett zsibongóval is rendelkezünk, amelynek az esős évszakokban és a nyári hőség idején is nagy hasznát vesszük.

Az 1997-es óvodabővítés után majdnem 20 évet kellett várni a következőre. 2016.09.01-től egy önkormányzati pályázatnak köszönhetően óvodánk kibővült, így ettől az időszaktól az Alapító Okiratunkban meghatározott férőhelyhez megfelelő nagyságú csoportszobákkal, öltözővel és gyermekmosdóval rendelkezünk. A pályázat eszközbeszerzésre is adott lehetőséget (több mint egymillió Ft értékben), melyből a kibővített csoportszoba teljes berendezése megújult.

2017. január 1-től az önkormányzat átadta a konyha működtetését az óvodának, mert az, az eredeti felállásban nem láthatta volna el a gyermekétkeztetési feladatokat. Már ennek az évnek a nyarán sort került a főzőkonyha-ebédlő épületének a bővítésére és korszerűsítése is, közel 30 millió forintból, szintén önkormányzati pályázatnak köszönhetően. Még ez év szeptemberében elkészült egy új bejáró az udvar szomszéd felöli oldalán, ezzel is segítve a ki és bejárást és a biztonságos áruszállítást a főzőkonyhára. Ettől kezdve végre lakat kerülhetett az óvoda nagykapujára.

2018 nyara sem telt el felújítás nélkül, szintén egy önkormányzati pályázatnak köszönhetően lehetőségünk lett a másik csoportszoba bútorzatának, valamint a tornaszoba padlózatának megújítására és eszközbeszerzésre is kb. 1 600 000. Ft értékben. 2013 óta gyűjtjük a PET-palackokat, a befolyt összeget az óvoda tárgyi feltételeinek a javítására fordítjuk.

Megfelelő komforttal rendelkezünk, hatalmas és irigylésre méltó füves udvarunk van, ahol megtalálhatók a modern, Uniós követelményeknek is megfelelő udvari fajátékok. Évek óta hagyomány, hogy tavasszal a Föld napja alkalmából minden gyermek, egy-egy cserép virágot hoz édesanyjával, amely egész nyáron a virágoskertünket díszíti. Vonzó, tiszta, esztétikus külső és belső környezetben fogadjuk a nagyjából azonos szociokulturális helyzetű elsősorban falubeli, valamint a külterületen élő családok gyermekeit.

Ellátott feladataink sokrétűek:

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, működtetési feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Szociális étkeztetés

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Dolgozóink összlétszáma: 16 fő.

Jelenlegi gyermeklétszámunk: 42 fő.

A gyermekek közvetlen ellátását 8 alkalmazott: 1 óvodavezető, 4 óvodapedagógus, 2 dajka, valamint 1 szakképzett köz foglalkoztatású dajka végzi.

Az óvodapedagógusok közül 5 főből 4 fő teljes állású, 1 fő részmunkaidős.

Konyhai dolgozóink száma:
1 élelmezésvezető, 4 szakács és konyhai kisegítő, és 3 köz foglalkoztatású konyhai kisegítő. Napi szinten kb. 270 felnőtt és gyermek étkeztetését végzik.


Gyermekeink fejlesztését a mórahalmi pedagógiai szakszolgálat biztosítja:

1 fejlesztőpedagógus, 1 pszichológus, és 1 logopédus folytat hetente egy alkalommal fejlesztő tevékenységet az óvodában.

Napi kapcsolatban vagyunk a védőnővel, valamint a szociális családsegítő képviselőjével is.

Heti egy délután néptánc és hitoktatás is folyik az óvodában, melyre önkéntes alapon lehet jelentkezni a gyerekeknek.

Intézményünk nyitott, szülő és látogató bármikor betekintést kaphat működésünkbe. Nevelői közösségünk szakmai megújulásra képes, összetartó. A szülőkkel szoros kapcsolat kialakítására törekszünk, melyet közös programokkal próbálunk elmélyíteni. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve veszünk részt a falu rendezvényein. Közvetlen és közvetett partnereinkkel kölcsönös, egymás érdekeit szem előtt tartó és segítő
kapcsolattartásra törekszünk.

Környezetbarát gyerekeket nevelünk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek szeressék településüket, lássák meg közvetlen környezetük szépségét, vigyázzanak tisztaságára, és óvják azt.

2020 is a felújítás éve lesz az óvodában. Egy energetikai pályázatnak köszönhetően központi fűtés váltja fel a gázkonvektoros fűtést, és az épület tetőszerkezetének cseréje, valamint a régi épületrész hőszigetelése is megtörténik.


Az óvoda szerepe 50 év elteltével is a régi maradt. Fejleszti a gyermekek közösségi magatartását, új ismereteket ad, és felkészít az iskolára. Remélhetőleg a falu egykori óvodásai még sokáig kísérhetik nosztalgiával gyermekeiket, vagy unokáikat ebbe a Móra Ferenc utcai épületbe.


A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda nevelőközössége nevében
Varga Lászlóné
óvodavezető