Hagyományaink

Ünnepek, hagyományok az óvodában:

Az ünnepek és hagyományok jelentős események az óvoda életében. Közös élmény erejével hatnak a gyerekre, erősítik a közösséghez való tartozás érzését, közel hozzák a tágabb és szűkebb környezet kiemelkedő eseményeit, ezáltal segítenek megalapozni a néphagyománynak, mint értéknek ápolását, megőrzését és átadását.

Az óvodai hagyományápolás szabályai:

 1. Fő célunk az óvodai életbe szervesen beilleszkedő hagyományok ápolása. Az ünnepek között válogatni kell és mértéktartásra törekedni, hogy azok a hagyományok kerüljenek megőrzésre, melyek a gyermeki élettel jól összekapcsolódnak.
 2. Az ünnepi előkészület, és maga az ünnep az óvoda életének természetes menetébe kell, hogy beilleszkedjen.
 3. Ne zökkentse ki a gyereket a mindennapi élet ritmusából: sem a játékot, sem a levegőzést, sem a foglalkozási időt nem rövidítheti meg a gyerekek felkészítése.
 4. Az ünnepek épüljenek be az óvodai nevelőmunkába, az ezekkel kapcsolatos ismeretek feldolgozásában jól érvényesüljenek a komplexitás spontán lehetőségei, tekintettel a különböző foglalkozási ágakra.
 5. A gyerekek számára ne jelentsen kényszert az ünnepi készülődés, érvényesüljön a játékosság, élményszerűség, a motiválás, aktivizálás, differenciálás elve.
 6. A műsor ne legyen túl hosszú, ne „produkció” legyen, hanem a csoport tudásának közös bemutatója.

Feladat:

 1. Ismerje a néphagyományokat, legyen tisztában az ünnepek eredetének pontos tartalmával, körültekintően válassza meg a hozzá kapcsolódó irodalmi, zenei anyagot.
 2. Ismerje a hagyományok pedagógiai jelentőségét, a szerepét, a személyiség kötődéseinek alakításában, a családi és egyéb szálak erősítésében.
 3. Hozza összhangba a gyerekek életkori sajátosságait a hagyományápolás tartalmával, módjával, formájával.
 4. Ismertesse meg a gyerekeket is a népi kultúrával, hagyományokkal, a hozzá kapcsolódó tárgyi emlékekkel.
 5. Tudjon szelektálni, hogy melyek azok az ünnepek, hagyományok, jeles napok, melyek bevihetők az óvodába,
 6. Tudja, hogy milyen módon, milyen pedagógiai eljárásokkal lehet mindezeket beépíteni a gyerekek életébe.

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok óvodánkban:

 • Születésnapok: Óvónők ajándékot készítenek a gyerekeknek, szülők süteményt, szörpöt, gyümölcsöt hozhatnak.
 • Mikulás: A Mikulás csoportról-csoportra jár, a gyerekek énekkel, verssel fogadják, szülők csomagot készítenek.
 • Karácsony: December első hetétől készülődés, ünnepi hangulat megteremtése, közös meghitt beszélgetések, titkolózás, ajándékkészítés a gyerekeknek, csoportok megajándékozása.
 • Farsang: Tél búcsúztatása kiszebáb égetéssel, jelmezes felvonulás, mulatság, a szülők és óvó nénik meglepetés műsora.
 • Március 15.: Nemzeti ünnepünk. Ablakdekoráció, képek gyűjtése, megemlékezés a csoportban és a falu parkjában a Kopja fánál.
 • Húsvét: Tavaszvárás, Népi hagyományok ápolása, tojásfestés, keresés, locsolkodás.
 • Anyák napja (Egyben évzáró is a kiscsoportban): Az egész évben tanult anyagból összeállított ünnepi műsor bemutatása szülőknek, rokonoknak, ismerősöknek: Édesanyák, nagymamák köszöntése ajándékkal, műsorral.
 • Iskolalátogatás: Nagycsoportosok ismerkedése az iskolával, leendő pedagógusaikkal.
 • Kirándulások, gyermeknap: Minden év októberében látogatás a Szegedi Vadasparkba. Minden év májusában a Madarak és fák napjának alkalmából, kirándulás egy szép természeti környezetbe (vagy saját községünkben). A májusi kirándulás egyben Gyermeknap is.
 • Nagycsoportosok ballagó műsora: Évzáró műsorával összekapcsolva.