Pályázatok

Biztonságos Óvoda címet kapott óvodánk

2017. június 1-én a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda is elnyerte a Biztonságos Óvoda címet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán.

Az első 200, érvényes pályázatot benyújtó, minden programelemet teljesítő intézmény nyerte el a Biztonságos Óvoda címet, köztük a Csólyospálosi óvoda is. A Biztonságos Óvoda pályázat öt éve indult el, mely szerint a minisztérium küldetésének érezte, hogy támogassa az óvodai közlekedésre nevelést, a közlekedési kultúra fejlődését. A program célja az, hogy a gyerekek már óvodás korban sajátítsák el a közlekedés alapvető szabályait, ezzel is csökkentve a balesetek számát. A pályázat további célja még az óvodai Pedagógiai Programba integrálható közúti közlekedésbiztonsági módszertani segédletek megismertetése az óvodapedagógusokkal, valamint szakmai támogatások nyújtása a gyermekeket érintő legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek átadásához.

Mivel óvodánkban is kiemelt feladat a biztonságos közlekedésre nevelés, úgy érezzük, hogy méltó módon kaptuk meg ezt a kitüntető címet. Nagy hangsúlyt fektetünk a közlekedési ismeretek elsajátítására, Közlekedési napot is szervezünk, valamint az óvoda udvarán kialakított közlekedési pályán nap, mint nap gyakorolhatják a gyerekek a helyes közlekedési szabályok betartását, akár a saját, akár az óvoda által biztosított kerékpárokkal, futóbiciklikkel, és rollerekkel. Tudatosan fejlesztjük azokat a képességeket, amelyekre a gyermekeknek szüksége van a közlekedés során. Ilyenek például a mozgásképességek, megismerés képességei, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy megértsék és alkalmazzák a különböző szabályokat, fogalmakat. A program keretén belül a gyermekek meglévő közlekedési ismeretei is felmérésre kerültek, és itt is jól vizsgáztak ovisaink, jutalmul pedig minden nagycsoportos „Ovi-jogsit” kapott.

Vállaltuk, hogy a gyermekeink nevelése során a jövőben is fontosnak tartjuk a közlekedési ismereteket nyújtó tevékenységeket, és építve a „Biztonságos Óvoda” pályázat keretében kapott módszertani alapokra, azok megjelenítését az óvoda Pedagógiai Programjában is támogatjuk.

Varga Lászlóné óvodavezető


Népi játékok fesztiválja a Csólyospálosi Nyitnikék óvodában

Idén a csólyospálosi ovisok gyereknapja rendhagyó módon zajlott. Egyrészt előre hoztuk a szokásos májusi időpontot április 27-re, mert egy pályázatot nyújtott be az óvoda a program megrendezésére, aminek nyerési esélyét nagyban növelte a kicsit korábbi időpont. A sikeresen megnyert pályázatot a Boglárka Hagyományőrző és Kulturális Egyesület írta ki intézmények számra, tárgya az volt, hogy egy jó hangulatú, tartalmas rendezvényt szerveznek a nyertesek számára a tulajdonukban lévő népi, történelmi és logikai játékok használatával, melyeket így bérleti díj nélkül biztosítottak (a bérleti díj kb. fél millió Ft lett volna). A szülőkre csak az egyéb költségek hárultak (kiszállás, játékmesterek díja, alapanyagok, medálok…) A hozott játékokat úgy állították össze, hogy illeszkedjenek az év adott időszakához. Így voltak még húsvétot idéző játékok (hímestojás-kirakó, nyuszis célba dobó), de megjelent a sárkány is, melyet bárki legyőzhetett Szent György szerepébe bújva.

Ezek mellett volt még számtalan játék, melyek teljesen elfoglalták a Közösségi Ház nagytermét. Asztali kirakós és logikai játékok, mozgásos ügyességi játékok, egyensúlyozók, horgászós játékok, sőt még egy ágyút is hoztak, mely főleg a fiúk körében nagyon népszerűvé vált.

Az terem egyik végében sütkérezni is lehetett, akinek ehhez támadt kedve. A búzából a lisztet kis kézmalom segítségével maga is megpróbálhatta megőrölni, aki akarta, aztán só-liszt gyurmából különböző formájú süteményeket szaggattak, melyeket minden féle magvakkal díszítettek, végül egy lapon „megsütöttek” (kiszárították). Ezeket délután mindenki haza is vihette. Csakúgy, mint a kis nyakukba akasztott medált, melynek egyik oldala már díszített volt, de a másik üres, ide pedig kis pecséteket gyűjthettek, miután kipróbáltak 1-1 játékot, eszközt.

Szerencsére a reggeli borongós idő után a nap is kisütött, így az udvart is birtokba vehettük. Itt is játszhattak különböző mozgásos játékokat, pl. eltérő nehézségű gólyalábak is voltak. De itt állították fel a talán legnagyobb sikert aratott kosaras körhintát, melyet mindenki kipróbálhatott vagy kosárba, vagy falovacskára ülve, sőt, többször is volt alkalma sorra kerülni bárkinek.

Ez a vidám délelőtt nyitott volt, a családtagok kedvük, idejük szerint csatlakozhattak, voltak is szép számmal szülők, kisebb testvérek. Mivel a programok fél 10-től kb. délig tartottak, amikorra is mindenki kellőképpen elfáradt és megéhezett, így az óvodába visszaérve jól esett az ebéd, majd a kisebbeknek az alvás. A gyerekeket nézve jó ötletnek bizonyult ez a fajta gyereknap, ahogy láttuk, jól érezték magukat, és ez a lényeg, hisz ez a nap értük volt, róluk szólt.

                                             A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda nevelőközössége nevében:
                                        Baló Éva óvónő

 


TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212   
004 feladatellátási hely

Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – innovatív intézményekben

Zsombó Község Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés” c. kiírásra pályázatot adott be, mely kedvezõ elbírálásban részesült, s a közoktatási társulás intézményei számára (Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (Zsombó), Nefelejcs Óvoda (Zsombó), Csólyospálosi Napköziotthonos Óvoda (Csólyospálos)) 38.139.400 Ft-ot nyert.

A kapott támogatás összege feladatellátási helyenként a következõképpen alakult:

Nefelejcs Óvoda: 6.323.200 Ft
Csólyospálosi Napköziotthonos Óvoda: 5.337.200 Ft
Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény: 21.972.303 Ft
Zsombó Község Önkormányzata: 4.506.697 Ft

 

A pályázat alapvetõ célja a sikeres munkaerõ-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatatás elterjesztése a közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörû elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerûsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerõsítését, a rendszerben meglévõ szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlõ hozzáférés és esélyegyenlõség szempontjainak érvényesítésével.

A program további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi,  módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erõsítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minõségének javításához.

Megvalósuló projektünk három feladat-ellátási helyet figyelembe véve került kidolgozásra, mely különbözõ kulcskompetencia területeken tanévet átfogóan, – óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai programcsomag bevezetésével és alkalmazásával kerül megvalósításra.  

Intézményünkben a Csólyospálosi Napköziotthonos Óvodában 2009. 09. 01-tõl kerül sor a Kompetencia Alapú Programcsomag bevezetésére amelyben, 2 csoportban, 40 gyermekkel, 2 bevont és 2 követõ pedagógussal veszünk részt a program adaptálásában. Az eddig megvalósításra került témahetek fényképei a GALÉRIA címû pontban tekinthetõek meg.

A projekt tartalmazza a pedagógus-továbbképzéseket, valamint a kompetencia alapú oktatás eredményes megvalósulásához szükséges tanulói- és tanári taneszközök beszerzését, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzését.

A továbbképzések felsorolása a Csólyospálosi Napköziotthonos Óvodában:

 • 60 óra – menedzsmentképzés
 • 30 óra – óvoda – iskola átmenet módszertani képzés
 • 30 óra – informatikaalapozó képzés
 • 60 óra – differenciálás heterogén csoportban
 • 60 óra – a kompetenciafejlesztõ óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés
 • 60 óra – sajátos nevelési igényû gyermekek együttnevelésére felkészítõ képzés

 A projekt során eddig beszerzett eszközök:

Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zsombó

–         4 db DVD lejátszó

–         8 db DVD felvevõ

–         9 db pendrive

–         6 db hordozható CD-s rádiós magnó

–         6 db színes televízió

–         1 db nyomtató

–         9 db tanári notebook

Nefelejcs Óvoda, Zsombó

–         1 db digitális fényképezõgép

–         1 db nyomtató

–         1 db CD lejátszó

–         1 db pendrive

–         5 db tanári notebook

 Csólyospálosi Napköziotthonos Óvoda, Csólyospálos

–         1 db digitális fényképezõgép

–         1 db nyomtató

–         3 db pendrive

  –         3 db tanári notebook


TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212

Óvodánkban 2009. szeptember 01-tõl a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212 kódszámú pályázat keretében bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag.

Ez a komplex óvodai programcsomag az egész életen át tartó tanulást megalapozó motivációs, játékos készségfejlesztõ, valamint az iskolába való átmenetet segítõ, tevékenységgel kapcsolatos program.

Az óvodai programcsomag a négy õselem köré épül, és egy õselem három hónapot foglal magában:

TÛZ: október, november, december.

VÍZ: január, február, március.

FÖLD: április, május, június.

LEVEGÕ: július, augusztus, szeptember.

A programcsomag tématerv-javaslatokat tartalmaz: a 3-4 éves, 4-5 éves valamint az 5-6-7 éves gyermekek számára, mely 4 képességterületet (értelmi, szociális, kommunikációs, testi) fejlesztve komplex formában dolgoz fel, biztosítva annak lehetõségét, hogy saját programunk elemeit is beépíthessük.

Sok új ötletet kapunk a témák feldolgozásához, amely gazdagítja módszertárunkat, ugyanakkor mi is kiegészíthetjük saját ötleteinkkel a programot.

Mit várunk az óvodai programcsomag bevezetésétõl?

Ø  hatékonyabb, és eredményesebb nevelõmunkát,

Ø  a gyermekek igényeinek, és életkori sajtosságainak megfelelõ fejlesztést,

Ø  alkalmazhatóbb tudás megszerzését,

Ø  óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítését,

Ø  az iskolai fejlesztés megalapozását,

Ø  esélyegyenlõség növelését,

Ø  az intézmények és a pedagógusok közötti erõsödését,

Ø  pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését, megújulását.

 


Pedagógusi Innováció

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212 kódszámú, „Hárman kooperálunk…” címû pályázat keretében, óvodánkban 2010. január 18-tól – 2010. február 10-ig terjedõ idõszakban pedagógusi innovációt, projektet valósítottunk meg.

Az óvodánkban kiemelt szerepet kap a környezeti és az egészséges életmódra nevelés.

Innovációnk a farsangi idõszakban valósult meg, két csoportra kidolgozott változatos zenei, irodalmi, vizuális, dramatikus és néphagyományokat követõ tevékenységek komplex gyûjteményével.

A tevékenységeket úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálták a fejlettségüknek megfelelõ differenciált élmény és tapasztalatszerzési lehetõségeket.

A farsangi idõszak lehetõséget kínált a néphagyományi elemek becsempészésére, feldolgozására a mindennapokban. A projekt összefoglalt formában, minden tevékenységre kiterjedõen egységes témára épített programokat tartalmaz. Az alapos elõkészítés, az „ötletelés”, a gyûjtõmunka eredménye, hogy vidám, érdekes tevékenységben vehettek részt a gyerekek heteken keresztül.

A kis-középsõ csoport projektjének címe:
„Mackó, mackó ugorjál!”
(kidolgozó: Nyergesné Fodor Márta).

A nagy-középsõ csoport projektjének címe:
„Viháncolunk, nótázunk, karikákkal mókázunk” (kidolgozó: Letaveczné Varró Hajnalka).

A szülõket is bevontuk a gyûjtõmunkába, a projektzáró rendezvény megszervezésébe, lebonyolításába. A kisgyerekek együtt ünnepelhettek a szüleikkel a farsangi napon, megoszthatták velük élményeiket, örömüket.

Az alábbi linken letölthetik a pályázatunkhoz kapcsolódó pedagógusinnováció dokumentációtját pdf-ben:

>>>kattintson ide a letöltéshez<<<

 

Az intézmény önálló innovációja

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212 kódszámú, „Hárman kooperálunk…” pályázat keretében óvodánkban „Védd a természetet, óvd az egészséged!” címmel, intézményi önálló innovációt készítettünk.

Ez a program a környezetre figyelõ, egészséget óvó magatartás alapozására és fejlesztésére irányul, ami az évszakokhoz és a természet zöld jeles ünnepeihez kapcsolódik.

Az innovációban tervezett zöldnapok közül elsõként a Madarak és Fák Világnapja került megrendezésre óvodánkban. Mindkét csoportban egy témahetet dolgoztunk ki, melynek anyagát a madarak és fák téma köré csoportosítottuk.

A témahét címe: „Száll a madár ágról ágra”.

Feldolgozás idõszaka: 2010. május 03-tól – 2010. május 07-ig.

A tevékenységeket úgy építettük fel, hogy a gyerekek megtalálták a fejlettségüknek megfelelõ, differenciált élmény és tapasztalatszerzési lehetõségeket.

Záró napi rendezvényünkön, a gyermekekkel és a szülõkkel közös kirándulásra mentük Üllésre, egy lovas tanyára.

Az alábbi linkre kattintva letöltheti, illetve megjelenítheti az intézmény önálló innovációja címû dokumentumot.

>>Az intézmény önálló innovációja  letöltés, megjelenítés<<

                                                                                  Csányiné Barna Klára
                                                                                     ügyintéző

 


A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212

számú pályázat megvalósulása a Csólyospálosi Napköziotthonos Óvodában

Lezárult a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212 sz. pályázat megvalósítási időszaka, mely 2009.május 27-től 2010.augusztus 31-ig tartott, s „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” címmel valósult meg.

Tagintézményünkben a Csólyospálosi Napköziotthonos Óvodában 2009. 09. 01-től került sor a „Kompetencia alapú programcsomag” bevezetésére, melyben, 2 vegyes életkorú csoporttal, 43 gyermekkel, 2 bevont és 2 követő pedagógussal vettünk részt.

A pályázatban részt vállalók:

Szakmai vezető Király Tiborné
Bevont pedagógus: Letaveczné Varró Hajnalka
  Nyergesné Fodor Márta
Követő pedagógus: Varga Lászlóné
  Király Tiborné
   

A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, az hogy a gyermekek felfedezzék képességüket, készségüket, és azokat fejlesztve kialakuljon egészséges önbizalmuk, „én tudatuk”, amelyek segítik őket abban, hogy az életük során eléjük gördülő akadályokat zökkenőmentesen tudják majd elhárítani.

A Kompetencia alapú nevelés nekünk, pedagógusoknak is új lehetőségeket kínált a szemléletformálásra, a pedagógiai megújulásra, az attitűdváltásra.

Hisszük, hogy a gyerekeket csak akkor tudjuk eredményesen fejleszteni, ha közben mi magunk is fejlődünk.

A szülőket szülői értekezleten tájékoztattuk a Kompetencia alapú programcsomag bevezetéséről a pályázat adta lehetőségekről, eszköz beszerzésekről, amelyek nagyban segítik mindennapi munkánkat, a gyermekek számára pedig még változatosabbá teszik az élményszerzés lehetőségét.

A program bevezetését örömmel fogadták, és egyértelműen támogatták.

Továbbképzéseken vettünk részt, ami sokat segített az elkövetkező munkánkban, szakmailag nagyobb rálátásunk lett a kompetencia alapú óvodai nevelésre és a továbbképzéseken másokkal is tapasztalatot cserélhettünk.

A továbbképzések a következők:

 • Változás menedzsmentképzés
 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – óvodai programcsomag
 • Tanulói differenciálás heterogén csoportban
 • Óvoda – iskola átmenet támogatása
 • Informatika alapozó képzés
 • Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben-oktatásban.

 

Mentori látogatások:

 • Intézményi folyamat szaktanácsadó: Radicsné Szerencsés Teréz,
 • Kompetencia területi mentor szaktanácsadó: Ternainé Fodor Mariann.

A mentorokkal folyamatos kapcsolattartásra törekedtünk az egész nevelési év során. Sok segítséget, megerősítést, biztatást, ötleteket kaptunk, a dokumentációkhoz, az innovációkhoz, a jó gyakorlathoz és az aktuális további munkánkhoz.

A kompetencia alapú programcsomag négy őselem / TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ/ köré épülő tartalmát, sikerült jól összehangolni a helyi óvodai programunkkal

Sok új ötletet kaptunk a témák feldolgozásához, amely gazdagítja módszertárunkat, ugyanakkor mi is kiegészíthetjük saját ötleteinkkel a programot.

A kompetencia alapú óvodai nevelési program nagymértékben tovább fejleszti, színesíti munkánkat, nagy segítséget nyújt a differenciálásban, az egyénre jellemző sajátosságok megtalálásában.

Az óvodai nevelésünk során környezettudatos magatartásra és az egészséges életmód iránti igény kialakítására törekszünk. Ez a törekvés motivált bennünket arra, hogy a pályázatban bevállalt önálló innovációk tartalmát is ez hassa át.

A megvalósult innovációk:

Pedagógus innovációk:

 • – kis-középső csoportban: „Mackó, mackó ugorjál”,
 • – nagy-középső csoportban: „Viháncolunk, nótázunk, karikákkal mókázunk”.

A pedagógus innovációk a farsangi időszakban, projekt keretében valósultak meg.

Az innovációk célja, hogy a farsangi időszakhoz kapcsolódó hagyományokat, néphiedelmeket felelevenítve, annyi élményt adni a gyerekeknek amennyit életkori sajátosságából adódóan befogadni képesek.

A projekt összefoglalt formában, minden tevékenységre kiterjedően egységes témára épített programokat tartalmaz a gyerekek fejlődésének egyéni ütemét figyelembevevő képességfejlesztéséhez.

Az innovációval elérni kívánt célunk, hogy évente ismétlődő a szülői közösséget megmozgató közös örömteli tevékenységgel bővüljön az óvoda hagyományrendszere, a gyermekekben erősödjön az összetartozás érzése, a közösséghez tartozás fontossága.

Az intézmény önálló innovációja: „Védd a természetet, óvd az egészséged!” Az innováció az egész nevelési évet átfogó, havonként megrendezésre kerülő zöld- és egészségnapokat tartalmazó program.

A HOP-ba is beépülő zöld- és egészségnapok a következők:

 • Takarítási világnap (szeptember második hete)
 • Állatok világnapja (október 4.)
 • Egészségnap-termésnap (november első hete)
 • Egészségnap-gyümölcsnap (december első hete)
 • Egészségnap-fogápolási nap (január második hete)
 • Víz napja (március 22.)
 • Föld napja (április 22.)
 • Madarak és fák napja (május 10.)

A zöldnapok és az egészségnapok 2-5 napos programot tartalmaznak óvodán belüli és külső helyszínen megszervezve (témától függően).

Az innovációban tervezett zöldnapok közül elsőként a Madarak és Fák Világnapja került megrendezésre óvodánkban. Mindkét csoportban egy témahetet dolgoztunk ki, melynek anyagát a madarak és fák téma köré csoportosítottuk.

A témahét címe: „Száll a madár ágról ágra”.

Feldolgozás időszaka: 2010. május 03-tól – 2010. május 07-ig.

A tevékenységeket úgy építettük fel, hogy a gyerekek megtalálták a fejlettségüknek megfelelő, differenciált élmény és tapasztalatszerzési lehetőségeket.

Záró napi rendezvényünkön, a gyermekekkel és a szülőkkel közös kirándulásra mentük Üllésre egy lovas tanyára.

Az „erdei négy próba” teljesítéséhez négy csapatot szerveztünk, egy-egy óvónő vezetésével. A csapatokat madarakról neveztük el, melyet nyakba akasztható kis emblémával jelöltünk. A feladatok teljesítéséhez „madaras menetlevelet készítettünk.

Jó Gyakorlatot vettünk át a balástyai óvodátólKorszerű pedagógiai módszerek, újszerű technikák alkalmazása az óvodai kompetenciafejlesztés folyamatában” (kooperatív technikák, tevékenységközpontú pedagógiák, drámapedagógia) címmel. Gyakorlatban is láthattuk a korszerű pedagógiai módszerek, újszerű technikák alkalmazását az óvodai élet mindennapjaiban. A bemutatót tartó óvónők pozitív tapasztalataikat megosztották velünk.

A Balástyán történt óvodalátogatás után a jó gyakorlat írásos dokumentációját (az óvodapedagógiai szempontok alapján összeállított elméleti anyag a kooperatív tanulási technikák, tevékenységközpontú pedagógiák és a drámapedagógia óvodai adaptációja) mind a négy óvodapedagógus megkapta, tartalmát áttanulmányozta. A nevelőtestületünk döntött az adaptáció mértékéről.

A szülők kezdetektől fogva örömmel fogadták, hogy gyermekeik több élményben részesülhetnek, melyek tapasztalataikat szaporíthatják, valamint komplex módon fejlesztik képességeiket. A várható feladatokról, programokról mindig időben tájékoztattuk őket, aktívan részt vettek a gyűjtőmunkában, a gyermekükkel való közös tevékenykedésben, és izgatottan várták az események végkifejletét.

Nagy volt az érdeklődés, az aktivitás a gyerekek részéről is. Tetszettek nekik az újszerű dolgok, izgatottan várták a következő, különleges, az eddigitől eltérő élményt, érzésünk szerint nagyobb kedvvel jöttek óvodába. Számunkra is meglepő volt az, hogy sokáig emlegették az átélt eseményeket.

Az innovációk zárásaként minden alkalommal szülői elégedettség mérést végeztünk, amely nagyban tükrözte a szülők pozitív hozzáállását, és nagyfokú elégedettségét.

Nevelőtestületünk úgy érzi, hogy óvodánkban szakmai megújulást jelentett a TÁMOP 3.1.4 pályázat elnyerésével megismert és kipróbálásra került új komplex pedagógiai program bevezetése.

A kompetencia alapú óvodai nevelési program továbbfejlesztette, színesítette munkánkat.

Megőrizte az eddigi óvodapedagógiai értékeket, az óvodapedagógus és a gyermekek részéről aktív cselekvő gyakorlatot követel meg, nagy hangsúlyt fektetve a gyerekek képesség szerinti fejlesztésére.

A pályázat hozadéka, avagy mit is nyertünk a pályázattal

 • Együttműködés erősítése: óvoda – szülő, óvónő – szülő, óvoda pedagógusai – más óvodák pedagógusai, óvónők – mentorok,
 • A képzések által az óvónők kompetenciáinak erősödése.
 • Szülői és gyermek elégedettség erősödése
 • Innovációs gyakorlatok sikeressége
 • Szülő- gyermek-óvónő hármas egység erősödése.

 

„Mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk…”

(Weöres Sándor: A teljesség felé)

Király Tiborné
szakmai vezető